نشست شهردار با اهالی بازارچه غدیریه چاپ

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در معیت دادستان و فرماندهی بسیج ناحیه مقاومت شهرستان با اهالی بازارچه غدیریه و استماغ درد دل و مشکلات ایشان در اولین روز هفته بسیج در محل حوزه۷۱۱