جلسه شورای معاونین شهرداری با ریاست مهندس یگانه شهردار نظرآباد تشکیل گردید. چاپ


این جلسه که با حضور معاونین و سرکار خانم دکتر آقا محمدی عضو محترم شورای اسلامی شهر در محل دفتر شهردار منعقد گردید موارد ذیل در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر  تصمیمات لازم اتخاذ و دستورات لازم مبنی بر تسریع و جدیت در اجرای طرح ها و برنامه های پیش رو در سال جدید توسط شهردار صادر گردید.
-برگزاری نمایشگاه گل و گیاه بهاره
-تعیین وضعیت پیمانکار فضای سبز
-پیگیری انتخاب پیمانکار اجرای طرح نوسازی