برگزاری جلسه کمیته عمرانی شهرداری نظرآباد چاپ

 

جلسه کمیته عمرانی با حضور مهندس یگانه شهردار نظرآباد  ، مهندس احمد زاده عضو شورای اسلامی شهر  و معاونین و مسئولین  شهرداری  در مورخه 98/2/18برگزار گردید .