برگزاری جلسه کمیته عمرانی با حضور مهندس یگانه ، معاونین و مسئولین شهرداری در سالن جلسات شهرداری نظرآباد چاپ

به گزارش روابط عمومی شهرداری نظرآباد، در روز چهارشنبه پنجم تیر ماه کمیته عمرانی با حضور مهندس یگانه شهردار ،مسئولین و معاونین و اعضای این کمیته در سالن جلسات شهرداری  تشکیل گردید.


در این جلسه صورتجلسه کمیته قبلی قرائت و روند اجرای مصوبات آن بررسی شد. در ادامه روند پیشرفت پروژه های احداثی، تکمیلی و تعمیراتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 

 

ونحوه هزینه نمودن اعتبارات پروژه های مذکور تعیین گردید.