هفته بسیج دانش آموزی بر نوجوانان و جوانان عزیز کشور مبارک باد چاپ

رهبر ما آن طفل دوازده ساله ای است که با قلب کوچک خود
که ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است ، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم کرد.
و خود نیز شربت شهادت نوشید.
امام خمینی (ره)