نشست مردمی اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم نظرآباد در محله رسالت چاپ

نشست صمیمی  که با حضور مردم خوب و فهیم محله ی  رسالت که با استقبال پر شور  مردمی در مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) بر گزار گردید.

ابتدا یکی از اعضای محترم هیئت امناء به نمایندگی مردم محله رسالت مشکلات موجود محله ی یاد شده را عنوان نمود . سپس جناب آقای مهندس مدرس زاده  در خصوص رفع مشکلات موجود توضیحاتی ارائه نمودند ،که با انتقاد از ایجاد بلوار محله رسالت که احداث آن کارشناسی شده نبوده و سپس در مورد ایجاد میدان تره بار، آسفالت و مبلمان شهری و ایجاد جاده سلامت را در سال آتی  به شهروندان این محله وعده دادند.

جناب آقای عزتی ریاست محترم شورای اسلامی در این دیدا ر گزارشی   در خصوص  نحوه ی  انتخاب شهردار  خدمت شهروندان    ارائه نمودند و اشاره  داشتند  اعضای محترم شورای اسلامی در خصوص رفع  مشکلات شهری و به خصوص محله رسالت برنامه های کوتاه مدت  ، میان مدت و بلند مدت  خاصی را در نظر دارند .