مراسم معارفه چاپ

 

در مورخه 92/11/27 روز یکشنبه  طی حکمی آقای مهندس محمد رضا پورزاع بسمت سرپرست معاونت فنی وشهرسازی منصوب گردید.