کاهش هزینه ها چاپ

 

«کاهش هزینه های اداره شهر با تدوین بسته های

پنج ساله  »


شهردار نظرآباد باور دارد با تهیه و تدوین برنامه های پنج ساله و اجرای آن میتوان بخشی از هزینه های جاری شهر را کاهش داد و کفه هزینه های عمرانی و خدماتی ترازوی بودجه را سنگین تر کرد؛ « باید با تدوین برنامه های بلند مدت پنج ساله و تعیین مسیر رسیدن به اهداف و ملاک نهایی قراردادن طرحهای جامع شهری مدیریت هزینه را اعمال کرد.»    


مهندس مدرس زاده در گفتگو با خبرنگار ما تغییر سیستم مالی شهرداری ها از نقدی به تعهدی، واگذاری وظایف جدید به شهرداریها از جانب دولت در راستای تحقق مدیریت واحد  شهری، تصویب قانونی در خصوص ارزش افزوده ملک که این ارزش افزوده و حق مرغوبیت باید بین شهرداری و مالک تقسیم شود، تخصیص بخشی از مالیاتهای محلی مانند املاک و کسب و پیشه به شهرداریها، تخصیص بخشی از جرائم رانندگی به شهرداری های شهر محل جریمه، بازیافت زباله (طلای کثیف) و عضویت شهرداریها در سازمانهای بین المللی را از دیگر راهکارها برای افزایش منابع درآمدی دانست و اظهار داشت: ایجاد زیرساختهای شهر الکترونیک گام مهم دیگری در راستای کاهشهزینه های مدیریت شهری است و همچنین در تعدیل دیگر معضلات شهری همچون ترافیک، آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی نیز نقش بسزایی ایفا میکند. بر اساس کارشناسی ها، اکنون بیش از یکصد وظیفه شهرداریها در فضای مجازی قابل ارائه است و با انتقال آنها به درگاه الکترونیکی، نیاز به فضای اداری، نیروی انسانی و هزینه های جانبی کاهش می یابد. این مسئول شهری تصریح کرد: واقعیتهای موجود در نظام مالی شهرداریهای کشور نشان از عدم کارایی و تفکر خودکفایی شهرداریها دارد. لذا خروج از این وضعیت، بازنگری فضای حاکم بر مناسبات دولت و شهرداری را می طلبد. از طرف دیگر می بایست مناسبات و قلمرو وظایف شهرداریها مورد بازنگری قرار گیرد.


اگر این قلمرو شفاف سازی و هدفمند شود، مانند رابطه شهرداریها با سازمانها و نهادهای اجرایی و از سویی دیگر نقش دولت در ارائه لوایح نظام مند به مجلس برای تصویب و امکان بسترسازی حقوقی و قانونی جهت ارتقای توان مالی شهرداری ضروری به نظر میرسد. وی در ادامه پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارت اداری شهرداریها را مطرح کرد و گفت: از این گذر میتوان ساز و کار مشخص و مدونی برای رایزنی با سرمایه گذاران بخش خصوصی تدوین و تبیین کرد و بساط بسیاری از دست اندازهای اداری که موجب آزردگی خاطر سرمایه گذاران میشود را برای همیشه جمع کرد. وی بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی را امری مهم برای تحقق اهداف کلان مدیریت شهری دانست و بیان کرد: رونق و گسترش منطقی ساختارهای شهری از جمله ساختارهای فرهنگی،خدماتی و زیربنایی نیاز به تعریف پروژه های کارآمد و اجرای سریع آن دارد. این مسئول هزینه های بالای اجرای پروژه های عمرانی با محورهای مختلف را یادآور شد و تأکید کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی میتواند ضمن اعتلای کارآمدی مدیریت شهری در اجرای طرحهای مختلف عمرانی، تسریع پروژه ها را موجب شود.