اصلاح طرح جامع چاپ

 

«طرح جامع شهر نظرآباد اصلاح می شود»


رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد ضمن اعلام خبر اصلاح و بازنگری طرح جامع شهر نظرآباد گفت: با اصلاح طرح جامع نظرآباد، ساخت و ساز در این شهر رونق می گیرد.


علی عزتی با اشاره به اینکه این طرح جامع در زمینه تراکم و انبوه سازی در نظرآباد با مشکلات جدی مواجه است، افزود: این امر منجر به فرار سرمایه گذاران در این زمینه از شهر خواهدشد.


رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد با اشاره به ارائه درخواست بازنگری طرح جامع شهر نظرآباد به مراجع ذیصلاح عنوان کرد: موافقت اولیه جهت بازنگری این طرح اعلام شده است و امید است به زودی شاهد تحقق این مهم باشیم؛ چرا که اعتراض شدید مردم و فرمانداری را به همراه داشته است.


علی عزتی با بیان اینکه اگر می خواهیم شهری استاندارد و آباد داشته باشیم، این بازنگری ضروری است، خاطر نشان کرد؛ در طرح کنونی مشخصات باطنی شهر و بافت اجتماعی و اقتصادی آن لحاظ نشده است و عملا قابل اجرا نیست.