کمیته فرهنگی چاپ

«تشکیل کمیته فرهنگی در شهرداری نظرآباد»


شهردار نظرآباد از تشکیل کمیته فرهنگی خبر داد. با توجه با نامگذاری سال 93 به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و همچنین تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر مسئله فرهنگ شورای اسلامی و شهرداری نظرآباد در راستای توجه به منویات ایشان اقدام به تشکیل کمیته فرهنگی در شهرداری نمودند. در اولین جلسه این کمیته که رؤسا و نمایندگان ادارات و سازمانهای تبلیغات اسلامی، دفتر امام جمعه، ریاست شورای اسلامی، فرهنگ و ارشاد، اوقاف، مدیر روابط عمومی شهرداری، معاونت فرهنگی سپاه پاسداران، آموزش و پرورش، نماینده فرمانداری و دادستان حضور داشتند نصب تمثال شهدای نظرآباد در نقاط مختلف شهر مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد که ادارات مختلف در زمینه فعالیتهای فرهنگی راهکارهایی را ارائه نمایند.