طرح تعریض چاپ

 

«شروع طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) »


حجم تردد خودروهای عبوری و کم عرض بودن خیابان امام خمینی (ره)، مشکلات زیادی برای ساکنین و مردم شهر به وجود آورده بود به همین خاطر از سالهای گذشته طرح تعریض خیابان یاد شده در دستور کار شهرداری قرار گرفته و به مرور زمان با برخی از مالکین توافق انجام شده است اما در حال حاضر تعداد 21 ملک همچنان در طرح قرار دارند که در هفته گذشته و با پیگیریهای شورای اسلامی شهر با تعداد 3 نفر از مالکین توافق انجام و مقرر گردید در اولین فرصت اقدام به تخریب بنا نمایند. امیدوار هستیم که انشاالله با مراجعه و همکاری مالکین محترم، ساختمانهای باقیمانده نیز در اسرع وقت تخریب شده و عملیات تعریض خیابان فوق توسط شهرداری آغاز گردد.