بازدید سرپرست شهرداری نظرآباد از روند پروژه های عمرانی چاپ

مهندس روزبهی سرپرست شهرداری نظرآباد در تاریخ 96/9/22 از روند پروژه های عمرانی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری نظرآباد؛در جریان این بازدید مهندس روزبهی به همراه معاونت عمرانی و معاونت فنی و شهرسازی از روند اجرای پروژه های عمرانی در خیابان اتصال گل مریم 13 به بلوار خلیج فارس و فاز 4 فرهنگیان بازدید و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفتند.