ملاقات مردمی چاپ

مهندس یگانه شهردار نظرآباد:
ملاقات مردمي مؤثرترین راه براي شناسایي مطالبات مردم است


مهندس یگانه شهردار نظرآباد پیش از ملاقات مردمی در جلسه با معاونین و مسولین شهرداری با تأكید بر اهمیت برگزاری جلسات مردمی گفت: ملاقات مردمي مؤثرترين راه براي شناسايي مطالبات مردم از شهرداری است.
شهردار نظرآباد از ایجاد ارتباط بدون واسطه مردم با شهردار، سرعت در پاسخگویی به مراجعات شهروندان، احترام وتکریم ارباب رجوع ، اعتماد سازی بین شهروندان و شهرداری به عنوان مهمترین اهداف برگزاری جلسات مردمی مدیریت شهری نظرآباد با شهروندان و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم را یکی از سیاست های اصلی مدیریت شهری نظرآباد نام برد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر نظرآباد