فعالیتهای واحد ترافیک شهرداری نظرآباد در آستانه فرا رسیدن  اول مهر و بازگشایی مدارس
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره