پایان مرمت و لکه گیری خ شهید پیشگاهی و ادامه عملیات  لکه گیری سطح شهر
توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجره