امیدواری رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد در خصوص حل مشکلات اساسی شهر چاپ

 

 

روز یکشنبه مورخ 92/10/22 شاهد حضور استاندار محترم البرز ومعاون محترم عمرانی ایشان در شهرستان نظرآباد بودیم . آقای علی عزتی ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان نظرآباد اظهار امیدواری کردند که در آینده ای نه چندان دور شاهد حل مشکلات اساسی شهر خواهیم بود .