جلسه اعضای محترم شورای اسلامی شهرنظرآباد چاپ

در نشست مردمی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر نظرآباددر مسجد حضرت امام رضا (ع) در خصوص رفع مشکلات محله سیدجمال الدین برگزار شد حضور بهم رسانند. دراین جلسه جناب آقای عزتی  ریاست محترم شورای اسلامی شهر ، با توجه به افزایش 72% بودجه و کاهش هزینه های  شهرداری ، افق های روشنی در آینده برای محله ی سیدجماالدین و شهر نظرآباد ترسیم نمودنندو ایشان عنوان داشتند اعضای شورا با تشکیل اتاق فکر در صدد تدوین برنامه چهار ساله برای شهر نظرآبادهستند . دراین جلسه ریاست شورا از سرمایه گذرانی که قصد سرمایه گذاری در شهر نظرآباد دارند دعوت بعمل آورد.