اعزام کاروان زیارتی پرسنل شهرداری نظرآباد چاپ

اعزام کاروان زیارتی پرسنل  شهرداری نظرآباد  جهت تجدید میثاق با آرمانهای معمار کبیر انقلاب  حضرت امام خمینی (ره )