تقدیر و تشکر چاپ

مردم فهیم و قدرشناس شهرنظرآباد از اقدامات مدیریت شهری در ارائه خدمات بخصوص آسفالت معابر به انحای مختلف تقدیر و تشکر نمودند. مردم شهر نظرآباد در پيام ها ، تماس های تلفنی و حضوری ، اقدامات شهرداری را ارج نهاده و از خادمین خود در شورا و شهرداری سپاسگزاری نمودند.

مدرس زاده شهردار نظرآبادضمن تشکر از الطاف و حسن نظر همشهریان ایراد داشتند : اقدامات انجام یافته در مقابل عظمت مردم شریف ، متدین و قدرشناس نظرآباد ناچیز است  و خدمت به خلق خدا بخصوص شهروندان محترم و مشارکت جو که در تمامی عرصه ها پشتیبان ما بوده اند از وظایف ذاتی خادمان مردم در شهرداری است .

و امیدواریم تلاش شبانه روزی همکاران زحمتکش در شهرداری به ثمر نشسته و انشاءالله شاهد روزی باشیم که شهری در خور شأن مردم بزرگ و ولایی نظرآباد داشته باشیم.

لازم به ذكر است با توجه به اینکه مهندس «سعید مدرس زاده » چهارماه  است در این پست مشغول به خدمت شده است اما در توسعه عمران شهری و ایجاد تغییر و تحول در این شهرستان تلاشهای سازنده‏ ای را انجام داده و اقدامات وی قابل تقدیر است.