نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان البرز چاپ

شهروندان محترم ، جهت مشاهده نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان البرز ـ 1390 (سطح استانی و شهرستانی) می توانند به درگاه اینترنتی استانداری البرز به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

http://p-alb.ir>> اداره کل آمار و اطلاعات >> انتشارات >> گزیده نتایج تفضیلی سر شماری