جلسه شهردار با اعضای شورای شهر چاپ

جلسه در مورخه 93/4/23 در سالن جلسات شورای اسلامی برگزار گردید.طی این جلسه تعدادی از مصوبات با اکثریت آرا تصویب گردید