طرح جامع شهری و تفضیلی چاپ

 

«طرح جامع شهری و تفضیلی در نظرآباد بر اساس واقعیتها باشد»


شهردار نظرآباد با بیان اینکه برخی انتقادات پیرامون غیر کاربردی بودن طرح جامع شهر دارد بر تسریع در بازنگری آن تأکید کرد و گفت: تمام فعالیتهای صورت گرفته در مدیریت شهری باید بر اساس سند بالا دستی و در راستای تحقق سند چشم انداز توسعه شهری باشد.
مهندس مدرس زاده ادامه داد: باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح طرح جامع شهری بر اساس واقعیتها اقدام شده و پهنه ها نیز در حاشیه شهر تعیین تکلیف شود.

 

شهردار شهر نظرآباد با تأکید بر اینکه معضلات شهری مانند مسکن نامناسب و غیر بهداشتی بودن فضاهای زندگی سبب شد دست اندرکاران تنظیم فضاهای شهری را در اولویت امور خود قرار دهند، تصریح کرد: در ایران از سال 1345 تهیه طرح های جامع شهری در دستور کار دولت قرار گرفت که به طور کلی، مبنای تهیه طرحهای شهری برگرفته از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز متکی بر قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی است.
شهردار نظرآباد گفت: مبنای کلیه فعالیتهای عمرانی یک شهر در قالب طرح جامع و تفضیلی مندرج در آن انجام می گیرد که عدم توجه به واقعیت های موجود در شهر در تهیه طرح جامع آن را به کاغذ نقاشی شده فاقد کارایی تبدیل نموده است.

 

مهندس مدرس زاده افزود: در طرح جامع می بایست علاوه بر لحاظ واقعیت های اعداد و ارقامی مسائل اجتماعی نیز لحاظ گردد که به نظر می رسد عدم توجه به آن طرح جامع آن را به این حال و روز انداخته که البته بی توجهی مسئولان باعث ایجاد دردسرهای فراوان برای مردم و مسئولان فعلی شده است.
شهردار نظرآباد اضافه کرد: عدم توزیع مطلوب کاربری های مختلف که تأمین نیاز شهروندان را بنماید، از مشکلات اصلی طرحهای فعلی شهرسازی است.

 

مهندس مدرس زاده گفت: ضرورت ساماندهی صنایع مزاحم شهری، نظارت دقیق تر بر بازنگری طرح جامع و لحاظ نمودن واقعیت های موجود در طرح جامع از دیگر درخواستهای شهرستانی از اداره کل راه و شهرسازی است.
در پایان امید است شاهد انعکاس هر چه سریعتر این گزارش در سطح استان و توجه مثبت استانداری البرز و اداره کل راه و شهرسازی استان نسبت به دغدغه های مدیریت شهری نظرآباد در خصوص طرح جامع باشیم.