پرداخت عوارض چاپ

«مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض؛ عامل افزایش خدمات رسانی»


شهردار نظرآباد با بیان اینکه شهر خوب را شهروند خوب می سازد، گفت: مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض های مختلف، باعث افزایش درآمدهای عمومی شهرداری و ارائه خدمات افزون تر خواهد شد.

 

مهندس مدرس زاده بیان کرد: شهرداری نظرآباد با حمایت شورای اسلامی شهر در نظر دارد در سال جاری نسبت به جدولگذاری و آسفالتکاری معابر سطح شهر با اولویت معابری که دچار فرسودگی بیشتری شده اند، اقدام نماید که توفیق مدیریت شهری در اجرای این برنامه به مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع عوارض های مختلف بستگی دارد.

 

شهردار نظرآباد افزود: همچنین شهروندانی که تمایل دارند می توانند با تقبل 50 درصد هزینه های آسفالت کوچه با خیابان محل کسب و زندگی، شهرداری را در تقویت خدمات رسانی یاری نمایند.

 

به گفته مهندس مدرس زاده، شهرداری عوارض نوسازی را در راستای تحقق درآمدهای پایدار و کمک به رشد توسعه شهری و همچنین تسهیل در اجرای پروژه های عمرانی در قبال ارائه خدمات به شهروندان دریافت می کند.

 

شهردار نظرآباد ضمن قدردانی از شهروندان، پرداخت به موقع عوارض شهری اعم از: نوسازی، بهای خدمات مدیریت پسماند، کسب و پیشه و ... را مناسبترین منابع درآمد شهرداریها برای توسعه شهر و ارائه خدمات مطلوب تر دانست و گفت: پرداخت به موقع عوارض نوسازی توسط شهروندان علاوه بر اینکه توان و تمکن مالی شهرداری را افزایش می دهد به عمران و آبادانی و شکوفایی در سطح شهر کمک می نماید.

 

مهندس مدرس زاده میزان مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض سال 1392 را رضایت بخش دانست و عنوان کرد: از ابتدای سال جدید عوارض بسیار زیاد بوده و مطمئناً با مشارکت خوب شهروندان در پرداخت عوارض شهرداری موجب توسعه همه جانبه شهر و انجام هر چه بهتر پروژه های عمرانی و ارائه خدمات بیشتر به شهروندان خواهد شد.

 

شهردار نظرآباد در پایان با بیان اینکه امروز مردم شهرداری را به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذارد سطح شهر می شناسند، اظهار کرد: شهرداری علاوه بر ارائه خدمات، در همه برنامه ها و مناسبت های ملی و مذهبی نقش آفرینی و  برنامه های خاصی در مناسبت های مختف برگزار می کند.