سرمایه گذاری چاپ

«نظرآباد سرشار از پتانسیل و جاذبه توریستی برای سرمایه گذاری است»

 


شهردار نظرآباد از سرمایه گذاران خواست تا از ظرفیتهای نظرآباد برای سرمایه گذاری در بخش توسعه جذب توریسم داخلی غفلت نکنند.

 

مهندس مدرس زاده گفت: مردم شریف نظرآباد از بسیاری از امکانات و حتی در بعضی از مناطق و محله ها از ابتدایی ترین خدمات شهری محروم اند در حالیکه این شهر از پتانسیلهای بسیاری برخوردار است ولی امکانات موجود در شأن شهروندان نظرآباد نیست.

 

شهردار نظرآباد افزود: شهرداری این شهر نیز امکانات بسیار محدودی دارد که بر همین اساس چشم انداز توسعه کوتاه مدت برای رفع مشکلات اولیه و بلند مدت برای اجرای زیر ساختها توسط شهرداری تعریف شده است.

 

مهندس مدرس زاده خاطر نشان کرد: در این چشم انداز رسیدگی به فضای سبز و المانهای شهری در داخل شهر و ورودیهای شهر، لکه گیری و بازسازی معابر، جدولگذاری بلوارها و توسعه و تعریض آنها انجام می شود و امیدواریم با تخصیص و تأیید اعتبار بودجه لازم بتوان کارهای اساسی برای خدمات دهی به مردم محروم این شهر انجام داد.

 

شهردار نظرآباد ادامه داد: شهر نظرآباد پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری در همه زمینه ها دارد و در هر موردی که سرمایه گذاران راغب به همکاری باشند شهرداری از همه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهر نظرآباد دعوت به عمل می آورد و متعهد می شویم که حافظ سرمایه ایشان باشیم چرا که سرمایه گذاران می توانند به عنوان پشتیبان شهر و شهرداری باشند.

 

مهندس مدرس زاده گفت: از دیگر ظرفیت های سرمایه گذاری در شهر نظرآباد جذب توریسم داخلی است چرا که با توجه به موقعیت اتوبان کرج- قزوین که یکی از مهمترین و پرترددترین شاهراه های مواصلاتی کشور است که از کنار این شهر می گذرد و در این راستا با ایجاد مکانهایی برای استراحت مسافران در نظرآباد می تواند به محلی مناسب برای اسکان مسافران و جذب توریست داخلی تبدیل شود.

 

شهردار نظرآباد اظهار امیدواری کرد؛ دعوت شهرداری نظرآباد از سرمایه گذاران موجب جذب سرمایه های سرگردان به این شهر شود.