کاهش هزینه های شهری چاپ

 

«کاهش هزینه های شهری با تدوین بسته های پنج ساله»


شهردار نظرآباد اذعان داشت با تهیه و تدوین برنامه های پنج ساله و اجرای آن می توان بخشی از هزینه های جاری شهر را کاهش داد و کفه هزینه های عمرانی و خدماتی ترازوی بودجه را سنگین تر کرد.


مهندس مدرس زاده ادامه داد: باید با تدوین برنامه های بلند مدت پنج ساله و تعیین مسیر رسیدن به اهداف و ملاک نهایی قرار دادن طرحهای جامع شهری مدیریت هزینه را اعمال کرد.


شهردار نظرآباد گفت: ما تغییر سیستم مالی شهرداریها از نقدی به تعهدی، واگذاری وظایف جدید به شهرداریها از جانب دولت در راستای تحقق مدیریت واحد شهری، تصویب قانونی در خصوص ارزش افزوده ملک که این ارزش افزوده و حق مرغوبیت باید بین شهرداری و مالک تقسیم شود، تخصیص بخشی از مالیاتهای محلی مانند املاک و کسب و پیشه به شهرداریها، تخصیص بخشی از جرائم رانندگی به شهرداریهای شهر از محل جریمه، بازیافت زباله(طلای کثیف) و عضویت شهرداریها در سازمانهای بین المللی را از دیگر راهکارها برای افزایش منابع درآمدی دانست و اظهار داشت: ایجاد زیرساختهای شهر الکترونیک گام مهم دیگری در راستای کاهش هزینه های مدیریت شهری است و همچنین در تعدیل دیگر معضلات شهری همچون ترافیک، آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی نیز نقش بسزایی ایفا می کند. بر اساس کارشناسی ها، اکنون بیش از یکصد وظیفه شهرداریها در فضای مجازی قابل ارائه است و با انتقال آنها به درگاه الکترونیکی، نیاز به فضای اداری، نیروی انسانی و هزینه های جانبی کاهش می یابد.


مهندس مدرس زاده تصریح کرد: واقعیتهای موجود در نظام مالی شهرداریهای کشور نشان از عدم کارایی و تفکر خودکفایی شهرداریها دارد. لذا خروج از این وضعیت، بازنگری فضای حاکم بر مناسبات دولت و شهرداری را می طلبد. از طرف دیگر باید مناسبات و قلمرو و وظایف شهرداریها مورد بازنگری قرار گیرد تا این قلمرو شفاف سازی و هدفمند شود، مانند رابطه شهرداریها با سازمانها و نهادهای اجرایی و از سویی دیگر نقش دولت در ارائه لوایح نظام مند به مجلس برای تصویب و امکان بسترسازی حقوقی و قانونی جهت ارتقای توان مالی شهرداری ضروری به نظر می رسد.


شهردار نظرآباد در ادامه پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارت اداری شهرداریها را مطرح کرد و گفت: از این گذر می توان ساز و کار مشخص و مدونی برای رایزنی با سرمایه گذاران بخش خصوصی تدوین و تبیین کرد و بساط بسیاری از دست اندازهای اداری را که موجب آزردگی خاطر سرمایه گذاران می شود برای همیشه جمع کرد.


مهندس مدرس زاده بهره گیری از سرمایه های بخش خصوصی را امری مهم برای تحقق اهداف کلان مدیریت شهری دانست و بیان کرد: رونق و گسترش منطقی ساختارهای شهری از جمله ساختارهای فرهنگی، خدماتی و زیربنایی نیاز به تعریف پروژه های کارآمد و اجرای سریع آن دارد.


شهردار نظرآباد هزینه های بالای اجرای پروژه های عمرانی با محورهای مختلف را یادآور شد و تأکید کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند ضمن اعتلای کارآمدی مدیریت شهری در اجرای طرحهای مختلف عمرانی، تسریع پروژه ها را موجب شود.