تبریک به مناسبت روز خبرنگار چاپ

 

«خبرنگاران مشاورین دلسوز مسئولان شهری هستند»


شهردار نظرآباد با بیان اینکه خبرنگاران مشاورین دلسوز مسئولان شهری هستند و بازتاب مثبت یا منفی اقدامات شهرداریها معمولا از طریق رسانه ها منعکس می شود، اظهار داشت: استفاده صحیح از کلمات برای تقدیر از مقام مشامخ خبرنگاران که خود وارثان قلم و صاحبان اندیشه و آگاهی هستند، بسیار سخت است و امیدوارم آنان همواره در عمل به وظایف محوله و مأموریتها موفق باشند.


مهندس مدرس زاده با تبریک 17 مرداد که مزین به روز خبرنگار است، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و دیگر شهدای عرصه اطلاع رسانی اذعان داشت: مدیریت شهری نظرآباد به سهم خویش دست یکایک تلاشگران عرصه اطلاع رسانی را به گرمی می فشارد و از آنان بابت تمامی زحمات و سختی هایی که در این مسیر متقبل می شوند، تقدیر و تشکر می کند.


شهردار نظرآباد ادامه داد: اکنون با حس مسئولیت پذیری رسانه ها و توجه آنان به تمامی حوزه ها، عرصه اطلاع رسانی حتی روستاهای دور افتاده کشور را نیز تحت پوشش خود دارد و هر جا که ردی از مطالبات مردم مشاهده شود، قطعاً رسانه ها و خبرنگاران نیز به دنبال آنان مشاهده می شوند که نشانگر حس وظیفه شناسی و دلسوزی مجاهدین حوزه خبر است.


مهندس مدرس زاده با تقدیر از درج مناسب اخبار این شهر در رسانه های مکتوب و مجازی استان اظهار امیدواری کرد؛ با پیگیری مشکلات مردم از سوی مسئولان و انتشار آن در رسانه ها بتوانیم گامهای مثبت و رو به جلویی در ارائه خدمتی ناب و متفاوت به مردم برداریم.