نگین شهر چاپ

 

«پروژه نگین شهر»


به منظور تملک اراضی و شروع برنامه ریزی جهت احداث مجتمع تفریحی، فرهنگی، ورزشی نگین شهر واقع در ضلع جنوبی شهرک آزادگان و شمال میدان شورا، عملیات فنس کشی و محصور نمودن بیش از 9 هکتار زمین توسط شهرداری به اجرا درآمد تا پس از انجام مراحل قانونی نسبت به جذب سرمایه گذار داخلی و یا خارجی برای ساخت بزرگترین مرکز تفریحی، فرهنگی شهرستان اقدام شود. لازم به ذکر است که تاکنون سرمایه گذاران متعدد داخلی و خارجی آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای طرح فوق اعلام کرده اند.