طرح تعریض چاپ

 

«مذاکره با مالکین املاک واقع در در طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره)»


شهردار نظرآباد از تعریض خیابان امام خمینی (ره) این شهر به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان و نیز گره گشای ترافیک و تسهیل آمد و شد وسایط نقلیه یاد کرد و گفت: مذاکره با مالکین املاک واقع در طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) آغاز شده است و انشاء ا... با حصول نتیجه شاهد تحقق این مهم خواهیم بود.

 

مهندس مدرس زاده ادامه داد: با توجه به حجم سنگین خودورهای عبوری از خیابان امام خمینی (ره) و ایجاد ترافیک و  راهبندان های طولانی، ساکنین و مردم شهر از سالهای گذشته خواستار چاره اندیشی جهت تعریض این خیابان هستند که به جهت دغدغه مندی شهروندان، مدیریت شهری خود را موظف و مکلف به پیگیری موضوع دانست و از این رو، فاز جدیدی از گفتگوها با مالکین املاک واقع در محدوده طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) برای خریداری و تخریب آنها آغاز شده است.

 

شهردار نظرآباد با بیان اینکه برخی مالکین طی سنوات گذشته با شهرداری توافق کرده و ملک خویش را جهت اجرای پروژه به مدیریت شهری واگذار کرده اند، از وجود 21 معارض دیگر خبر داد و خاطر نشان کرد: در هر روی، اصرار شهروندان برای حفظ سرمایه های مادی خویش قابل درک و احترام است و شهرداری نظرآباد نیز بر انجام پروسه تملک بر مبنای قوانین و مقررات موجود اصرار دارد تا حقی از احدی ضایع نشود که کمیته ویژه ای در این راستا تشکیل شده و روند مذاکره با مالکین را آغاز کرده است.

 

مهندس مدرس زاده در ادامه از تشدید فعالیتهای کمیته مذکور طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه و با مشارکت و همراهی مطلوب مالکین محترم روند قانونی و اجرایی توافق با 3 نفر دیگر از مالکین طی شد و یک قدم به اجرای این پروژه شاخص استانی نزدیکتر شدیم که جای شکر و سپاسگزاری دارد.

 

شهردار نظرآباد همچنین از دلسوزی و دغدغه مندی و پیگیری ویژه نمایندگان مردم در پارلمان شهری نظرآباد برای به ثمر رسیدن این پروژه و جلب نظر مالکین جهت توافق با شهرداری تقدیر و تشکر کرد و آن را نشان از عزم و اراده راسخ نمایندگان مردم برای خدمت رسانی صادقانه و خالصانه به موکلین خویش دانست.

 

مهندس مدرس زاده با تأکید بر اینکه ساختن شهری زیبا، ایمن، سالم و استاندارد بدون مشارکت و همراهی تمام ساکنین و شهروندان شدنی نیست، از مالکین املاک واقع در طرح تعریض خیابان امام خمینی (ره) برای همکاری بیشتر با مدیریت شهری جهت سرعت بخشی به پروسه توافق دعوت به عمل آورد و آن را دارای پاداش بزرگ معنوی، دعای مردم و ثواب اخروی دانست.