توسعه شهری چاپ

 

رئیس شورای اسلامی نظرآباد عنوان کرد:


«توسعه شهری با استراتژیهای راهبردی
»    


نگاهی مؤثر بر کیفیت و جمعیت عملکرد شورای شهر، شکل گیری و تکفل جامعه مدنی است که به مثابه یک عامل زمینه ساز و تسهیل کننده برای ارتقاء عملکرد کیفیت سیستم مدیریت شهری ایفای نقش میکند.


مجموعه این گروهها بر اساس قواعد و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبکه ای از روابط مبتنی بر مسالمت جویی، اخلاق مدنی، مدارا و تعامل، همزیستی و همکاری با یکدیگر به حیات خویش ادامه میدهند.


شورای شهر نهادی مدنی است که متشکل از نمایندگان منتخب شهروندان بوده و اداره همه جانبه امور شهری توسط سازمانهای مسئول را هدایت و نظارت میکند.


شهر نظرآباد همراه با افزایش جمعیت، افزایش پروژه های عمرانی و زیر ساختهای توسعه عمرانی را در چند سال گذشته به چشم ندیده لذا اعضای شورای جدید این شهر باستانی با تعامل و همفکری با شهردار جدید آن سعی در اجرای طرحهای عمرانی گسترده ای دارند که شکل و ظاهر شهر را مبدل به شهری مدرنیته و جایی برای زیستن این جمعیت در حال رشد کنونی نماید.


علی عزتی با بیان اینکه توسعه شهری با بهره گیری از استراتژیهای راهبردی محقق می شود، عنوان کرد: رویکرد استراتژیهای راهبردی می تواند به عنوان الگویی جهت تهیه طرح های توسعه ای در این شهر بکار گرفته شود و از مواردی که باید در طرحهای توسعه مناطق کلانشهری به آن توجه ویژه ای داشت، لحاظ کردن رویکرد استراتژیکی، سیاستها و راهبردهای توسعه متناسب با نیازها و گنجایش شهر است.


رئیس شورای اسلامی شهر نظرآباد افزود: با توجه به نیاز بالای این شهر به ارتقاء سرانه عمرانی، بودجه شهر نظرآباد نیز در سال 93 رشد 70 درصدی داشته که کاهش هزینه های جاری و افزایش اعتبارات عمرانی در آن لحاظ شده است و بودجه ای فرهنگی نیز در غالب عمرانی در نظر گرفته شده است. همچنین مدیریت شهری مبلغ 150 میلیون تومان جهت کمک به کتابخانه های عمومی و برگزاری جشنها و مراسم سطح شهر شهرستان پرداخت نموده است که متأسفانه برای این شهر هیچ استراتژی تدوین نشده و از ادوار گذشته شورای شهر دچار روزمرگی شده و به کارهای پیش پا افتاده پرداخته است که باید این رویکرد تغییر کند.