پروژه های آسقالت ریزی چاپ

 

«پروژه های آسفالت»


شهردار نظرآباد به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و مسئول واحد عمران از آسفالت ریزی کوچه های سطح سید جمال الدین – علی آباد و محله رسالت بازدید نمودند و از نحوه انجام کار توسط پیمانکاران را مورد بررسی قرار دادند.