مشهد مقدس چاپ

 

«اعزام کارکنان شهرداری به پابوس حضرت ثامن الحجج»شهردار نظرآباد گفت: جهت قدردانی از زحمات و تلاشهای بی دریغ همکاران شهرداری لایحه ای جهت اعزام پرسنل خدوم به مشهد مقدس به شورای اسلامی شهر ارسال شده که بعد از مطرح شدن در جلسه رسمی شورا تعداد 2000 نفر از همکاران با خانواده محترمشان به مشهد مقدس شرف یاب خواهند شد که انشاء ا... با روحیه بهتر و مدد گرفتن از حضرت امام رضا (ع) در کارها موفق و سلامت باشند.

 

سعید مدرس زاده - شهردار شهر نظرآباد