پروژه های عمرانی چاپ

 

«بازدید میدانی از پروژه های عمرانی با حضور شهردار و مسئول کمیسیون عمرانی شورای اسلامی جناب آقای مهندس قره داغی»

 

جاده سلامت (بلوار خلیج فارس)

 

پارک فرهنگ - علی آباد